Cloud

Ban cố vấn

Nhà sáng lập điều hành IQ MONTESSORI

MRS. DƯƠNG THỊ HOÀI HƯƠNG

Điều hành IQ Montessori School – Ngôi trường thực hành dành cho Giáo viên Montessori Quốc tế thuộc Hiệp hội Montessori Hoa Kì (MIA) Người giám sát Giáo viên thực

Xem tiếp »
Tiến sỹ tâm lý học giáo dục

MR. NGUYỄN TRỌNG MINH KHANH

Tiến sỹ tâm lý học giáo dục Tập huấn kỹ năng cho giáo viên tại các trường THCS Chủ tịch Liên hiệp phát triển kinh tế,giáo dục (UEED).Liên hiệp Phát

Xem tiếp »