Cloud

Tin tức

Tục xin chữ đầu năm

Xin chữ đầu năm cũng là một cách để người ta thể hiện sự coi trọng đạo học. Khi ông đồ cho chữ là thực hiện bằng bút long, mực đen và viết trên giất

Xem tiếp »