Img
MR. NGUYỄN TRỌNG MINH KHANH
  • Tiến sỹ tâm lý học giáo dục
  • Tập huấn kỹ năng cho giáo viên tại các trường THCS
  • Chủ tịch Liên hiệp phát triển kinh tế,giáo dục (UEED).Liên hiệp Phát triển Kinh tế và Giáo dục (UEED) là tập hợp các Nhà khoa học, có trình độ thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trong lĩnh vực kinh tế giáo dục; tư vấn, phổ biến kiến thức ,đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn năng lực. Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học,giáo dục, hội chợ triễn lãm, chuyển giao công nghệ.
img
img