Img
MRS. NGUYỄN THỊ HẰNG NGA
  • Quản lý – điều hành Hệ thống Trường mầm non song ngữ IQ Montessori
  • 11 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục mầm non
  • Cử nhân Sư phạm giáo dục Mầm non, Đại học Vinh
  • Chứng chỉ Giáo viên Montessori lứa tuổi 0-3 tuổi
  • Giảng viên Montessori Quốc tế level 3-6, cấp bởi Montessori Institute of America (MIA)
  • Quản lý lớp học Montessori
img
img