Img
MRS. MADILYN RIVERA LUMBA
  • Giảng viên Montessori quốc tế level 3-6
  • Cử nhân nghệ thuật khoa Giáo dục tiểu học, chuyên ngành Tiếng anh và nghệ thuật âm nhạc; Đại học Bukidnon State
  • Thạc sĩ Giáo dục – giảng dạy ngôn ngữ Anh; Đại học West Visayas State
  • Montessori Teaching Certificate, Montessori Teacher Diploma
  • Montessori and Frank Leto: Music in Motion – Montessori Training Center of Vietnam
  • TESOL COACH MASTER Inc. by Legal Authority of the American Global TESOL Association, LLC ( AGTA )
  • English Proficiency, American Culture and Accent Training – International Baccalaureate Program Training
  • 17 năm làm việc trong lĩnh vực giáo dục các chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Lịch sử – Địa lý và Mầm non
img