Img
MRS. DƯƠNG THỊ HOÀI HƯƠNG
  • Điều hành IQ Montessori School – Ngôi trường thực hành dành cho Giáo viên Montessori Quốc tế thuộc Hiệp hội Montessori Hoa Kì (MIA)
  • Người giám sát Giáo viên thực tập Montessori Quốc tế
  • Nhà sáng lập và chuyển giao trường mầm non chất lượng cao: Sunflower, Panda house, Doll house.
  • 25 năm học tập và làm việc trong lĩnh vực giáo mầm non trong nước và quốc tế
  • 15 năm kinh nghiệm trong vai trò là người Quản lý – vận hành các hệ thống trường mầm non
img
img