Img
GV. SHERYL CATHERINE MESDE
  • Cử nhân giáo dục; Đại học Philippines
  • Thạc sĩ Giáo dục trong nghệ thuật mầm non; Đại học Philippines
  • Giảng viên Montessori Quốc tế level 3-6
  • 20 năm làm việc trong lĩnh vực giáo dục, trực tiếp giang dạy các bộ môn Toán, khoa học và nghệ thuật cho trẻ
  • Diễn giả tại các hội thảo về nghệ thuật
  • Tổ chức – tham gia các hội thảo về chiến lược thay thế trong việc giảng dạy ngôn ngữ và cách giảng dạy sử dụng sách NGS cho đội ngũ giảng viên các chi nhánh của Trung tâm phát triển trẻ em Cambridge
  • Tổ chức hội thảo về cách phát triển khả năng sáng tạo của trẻ nhỏ cho đội ngũ giảng viên trường đại học Oxford dành cho trẻ em
  • Hội thảo về Dự án sáng tạo cho trẻ em mẫu giáo tại trung tâm phát triển trẻ em, chi nhánh Vall
img