Cloud

Giáo viên

GV. SHERYL CATHERINE MESDE

GV. SHERYL CATHERINE MESDE

Cử nhân giáo dục; Đại học Philippines Thạc sĩ Giáo dục trong nghệ thuật mầm non; Đại học Philippines Giảng viên Montessori Quốc tế level 3-6 20 năm làm việc

Xem tiếp »
MRS. MADILYN RIVERA LUMBA

MRS. MADILYN RIVERA LUMBA

Giảng viên Montessori quốc tế level 3-6 Cử nhân nghệ thuật khoa Giáo dục tiểu học, chuyên ngành Tiếng anh và nghệ thuật âm nhạc; Đại học Bukidnon State Thạc

Xem tiếp »