Img
Hệ Quốc tế 2

Chương trình dạy Montessori nửa ngày với giáo viên Montessori được cấp bằng quốc tế bởi Hiệp hội Montessori Hoa Kỳ MIA là người nước ngoài và người việt nam.

Tiếng Anh: Chương trình Oxford phonic, do giáo viên  nước ngoài có kinh nghiệm giảng dạy.

Chương trình  năng khiếu và chương trình văn hoá Việt Nam: Hát, Múa, Yoga, … do giáo viên chuyên môn giảng dạy nước ngoài và trong nước.

Chương trình trong ngày bao gồm:

  • Circle time
  • Circle time 2
  • Luyện toán
  • Đọc sách,truyện,chữ
  • Vận động âm nhạc
  • Yoga.erobic
  • Ẩm thực
  • Vẽ
  • Ngoài trời
img
img