Img
Bố Bình Gamuda Hoàng Mai

Đúng như phương châm của trường, IQ montessori luôn yêu thương đúng cách và mang lại như an tâm, tin tưởng cũng như hài lòng về chất lượng học tập, đàu ra của học sinh.Nếu có đẻ nữa mình vẫn chọn IQ là lựa chọn hàng đầu để gửi gắm con cái.

img
img